Aktualności

22.01.2016 10:26

Spotkania informacyjne w Gdyni i Gdańsku: „RPO WP 2014-2020. Konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

 

W programie spotkań:

Omówienie zagadnień związanych z konkursem w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, w tym:

  • typy beneficjentów,
  • preferowane projekty,
  • poziom dofinansowania,
  • kwalifikowalność  wydatków,
  • pomoc publiczna w projektach,
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie,
  • kryteria oceny projektów,
  • wybór projektów i podpisanie umów.

 

Termin i miejsce spotkań: 
Spotkania odbędą się w godz. 10.00-12.30 w następujących miejscach:

  • 3 lutego 2016 r. w Gdyni w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 lutego 24 (Sala 107, I piętro);
  • 10 lutego 2016 r. w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six, piętro 12).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Do pobrania:

Spotkanie - 3.02.2016 r.
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie - 10.02.2016 r.
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter