Aktualności

04.11.2016 14:42

Spotkania informacyjne w Starogardzie Gdańskim i Dzierzgoniu: „Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – perspektywa 2014-2020”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 15 listopada 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 5.7 RPO WP,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 LEADER,
  • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsca i terminy spotkań: 
Spotkania odbędą się jednocześnie we wtorek 15 listopada 2016 r. w godz. 11:00 – 14:00 w następujących miejscach:

- w Urzędzie Miasta Starogardu Gdańskiego przy ul. Gdańskiej 6,

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:


Spotkanie w Starogardzie Gd.:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Dzierzgoniu:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter