Aktualności

07.05.2019 10:34

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. „Uczelnia dostępna" na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności kryteriom wyboru projektów, modelom wsparcia uczelni, standardom dotyczącym kosztów w projekcie, zasadom realizacji działań projektowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: sylwia.kierska-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2019 r.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przede wszystkim pracowników uczelni, którzy reprezentują komórki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych, które pracują nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursów, jak i osoby, które będą zaangażowane do realizacji projektu. Jednocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia udziału w spotkaniach przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczelni, prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli uczelni.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczoną dla potencjalnych beneficjentów, nie przewidujemy udziału w spotkaniu przedstawicieli firm doradczych.

Szczegóły znajdują się pod wskazanym linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/

Do pobrania:

1. Agenda spotkania.
2. Formularz zgłoszeniowy.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter