Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywna integracja OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020. Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania obejmuje następująca zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie

Dyrektor Departamentu

Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40

Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2

10.40-11.30

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.40

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

12.40-13.30

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

13.30-14.00

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie spotkania

 ►Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-07-21
rejestracja-do
2015-07-21