Aktualności

01.10.2014 09:57

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

W związku z dużym zainteresowaniem Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:
- najważniejszych dokumentów na poziomie unijnym i krajowym,
- zasad Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Inicjatywy Jeremie - instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
- źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 października 2014 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1), w sali Dębowej w godz. 12:00-16:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do dnia 8 października 2014 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: (58) 32 68 148.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 


Do pobrania:

 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter