Spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na doskonalenie zawodowe”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na doskonalenie zawodowe.

W programie spotkania m.in.

- środki unijne na doskonalenie zawodowe,

- możliwości wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- oferta instytucji Otoczenia Biznesu związana z doskonalenie zawodowe,

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na doskonalenie zawodowe”
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-06-29
rejestracja
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl do dnia 26 czerwca 2015 roku.
rejestracja-do
2015-06-26
miejsce
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA, ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kontakt

Katarzyna Laskowska Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku tel.: (58) 32 33 228 e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl