Aktualności

15.02.2016 17:47

Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 lutego 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych konkursów,
  • wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • środki zwrotne – inicjatywa JEREMIE,
  • oferta Powiatowych Urzędów Pracy,
  • źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 lutego 2016 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM, ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów, sala konferencyjna (II piętro), w godz. 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie mailowe: do dnia 24 lutego 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 115; (59) 84 68 114

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter