Aktualności

22.08.2017 16:18

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Brusach, Czersku, Debrznie, Człuchowie i Kościerzynie pn. „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach od 4 do 14 września 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

W programie spotkania m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,

 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • Fundusze na aktywizacje osób pozostających bez pracy,
 • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

 • 4 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16a,
 • 5 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Brusy, Brusy, ul. Na Zaborach 1,
 • 6 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Centrum Informacji Turystycznej, Czersk, ul. Kościuszki 27A,
 • 11 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno, ul. Traugutta 2,
 • 12 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Człuchów, Człuchów, ul. Szczecińska 33,
 • 14 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Kościerzyna, ul. Strzelecka 9. 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Brusach
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Czersku
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Debrznie
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter