Aktualności

31.01.2017 14:25

Spotkanie informacyjne w Chojnicach dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 10 lutego 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

 W programie spotkania m.in.:

 • Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 2.2.1 „Inwestycje profilowane  - wsparcie dotacyjne":
  - typy beneficjentów;
  - typy projektów,
  - poziom dofinansowania;
  - kwalifikowalność wydatków;
  - pomoc publiczna w projektach;
  - zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  - kryteria oceny projektów;
  - wybór projektów i podpisanie umóww,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

 

Terminy i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 10 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka), ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice,

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47 do dnia 9 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter