Aktualności

03.02.2016 10:07

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Harmonogramy naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich na rok 2016”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu konkursów zaplanowanych w ramach Funduszy Europejskich na rok 2016.

 

W programie spotkania m.in. omówienie:

 • konkursów zaplanowanych w ramach:
  -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  -  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  -  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  -  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 12 lutego 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3, w godz. 10:00-14:15.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu do dnia 10 lutego 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter