Aktualności

11.05.2017 11:25

Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Cierzniach: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 24 i 26 maja 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze,

  • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

  • 24 maja 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16a,
  • 26 maja 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania

Spotkanie w Cierzniach:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter