Aktualności

11.10.2016 09:24

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Podejmowanie działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 19-21 października 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • układ i podział Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,
 • inicjatywa JEREMIE dla nowych przedsiębiorstw,
 • działalność sieci PIFE w województwie pomorskim,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:

 • 19 października 2016 r., w godz. 13:00-16:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka), ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice,
 • 20 października 2016 r., w godz. 12:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna,
 • 21 października 2016 r., w godz. 11:00-14:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter