Aktualności

13.04.2018 14:16

Spotkanie informacyjne w Chojnicach oraz w Kościerzynie pt.: „Innowacje w przedsiębiorstwach dofinansowane z Funduszy Europejskich”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Chojnicach oraz w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Kościerzynie, poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na opracowanie, zakup oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące formy wsparcia:

- wsparcie na zakup (od jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;

- wsparcie finansowe na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;

- wsparcie finansowe na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) będących wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych ( w tym m.in.: nabycie praw do patentów, licencji, wiedzy know-how).

Termin i miejsce spotkania:

- 24 kwietnia 2018  r., w godz. 12:00 – 14:30  w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. nr 16a /budynek Wszechnicy Chojnickiej/

- 25 kwietnia 2018 r., w godz. 12:00 – 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9 C, w Sali Obrad – parter

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.             
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy - Chojnice
  2. Program spotkania – Chojnice
     
  3. Formularz zgłoszeniowy – Kościerzyna
  4. Program spotkania - Kościerzyna

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter