Aktualności

07.02.2017 13:00

Spotkanie informacyjne w Dębnicy Kaszubskiej: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 21 lutego 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.

W programie spotkania m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  • wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
  • Inteligentne Specjalizacje
  • zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
  • formy wsparcia
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
  • Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne"
  • Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa"
  • Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP
 • Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
  • Krajowe Programy Operacyjne
  • Instrumenty finansowe
  •  Powiatowe Urzędy Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

 

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w godz. 10:00-12:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Zjednoczenia 16a.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 20 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter