Aktualności

05.01.2016 09:33

Spotkanie informacyjne w Dzierzgoniu: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
    - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych - Inicjatywa JEREMIE,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w piątek 22 stycznia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego 3, w godz. 12.00-15.00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 21 stycznia 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter