Aktualności

22.12.2015 13:26

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Finansowanie projektów miękkich działalności szkoleniowej i doradczej w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020 na doskonalenie zawodowe.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług doradczo-szkoleniowych:
    -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • możliwości wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  • oferta Instytucji Otoczenia Biznesu - przegląd możliwości dla przedsiębiorców,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D (Budynek Olivia Six, piętro 12), w godz.10.00-13.00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 28 grudnia 2015 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter