Aktualności

23.06.2017 14:46

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 6 lipca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania informacyjnego m.in.:

  •  Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 r. – wprowadzenie do zagadnień;
  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego);
  • szkolenia dla osób bezrobotnych (Grupowe, indywidualne, umowy trójstronne),
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady ubiegania się o środki,
  • poradnictwo zawodowe jako element planowania kariery.

Termin i miejsca spotkania informacyjnego:

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 lipca 2017 r., w godz. 10:00-13:00, w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 5 lipca 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne: tel.: 58 326 81 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter