Aktualności

12.03.2018 10:58

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 26 marca 2018 r., poświęcone zasadom kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Europejskiego Funduszu Społecznego

na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • Usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku w godz. 10:00-12.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 32 68 152 lub 32 68 147 do 22 marca 2018 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter