Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.

- o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne,

-  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z różnych źródeł,

- dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

- Inicjatywa JEREMIE – instrumenty zwrotne jako alternatywa dla dotacji,

- Pozadotacyjne formy wsparcia nowo powstałych firm (szkolenia, doradztwo etc.),

- Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-06-30
rejestracja
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl do dnia 29 czerwca 2015 roku.
rejestracja-do
2015-06-29
miejsce
Spotkanie odbędzie się w budynku Akademiku Politechniki Gdańskiej, Ul. Do studzienki 32.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kontakt

Łukasz Rokicki Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku tel.: (58) 32 33 228 e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl