Aktualności

06.08.2015 12:58

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na wdrażanie działań pro-środowiskowych (w tym energia odnawialna)”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem działań pro-środowiskowych (w tym energii odnawialnej) przy wsparciu Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • wsparcia z Funduszy Europejskich na działania pro-środowiskowe (w tym energia odnawialna):

          -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
              na lata 2014-2020,
          -  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

  • dofinansowania na wdrażanie działań pro-środowiskowych (w tym energii odnawialnej) ze środków budżetu państwa,
  • możliwości realizacji projektów pro-środowiskowych w ramach programów międzynarodowych,
  • źródeł informacji.

W spotkaniu weźmie udział Ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska.
 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 sierpnia 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 (budynek A3, sala 005) w Gdańsku, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 12 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 58 32 33 203.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń!
Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter