Aktualności

03.09.2015 12:46

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych:
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy;
 • omówienie instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (Inicjatywa JEREMIE, Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet);
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

UWAGA!!! Spotkanie informacyjne stanowi reedycję spotkania dotyczącego zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich - obejmować będzie powtórzenie informacji i materiałów przedstawionych podczas spotkania z dnia 11.08.2015 r.

 

Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 września 2015 r. we „WSPÓŁDZIELNI" - budynek Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP przy Al. Jana Pawła II 5 w Gdyni, w godz. 17:00-20:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 58 32 68 148.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter