Aktualności

03.12.2018 12:19

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Zasady udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje", który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

W programie spotkania omówienie m.in.

 - zasad udziału w konkursie;

- typy beneficjentów;

- preferowane projekty;

- poziom dofinansowania;

- kwalifikowalność  wydatków;

- pomoc publiczna w projektach;

- zasady składania wniosków o dofinansowanie;

- kryteria oceny projektów;

- wybór projektów i podpisanie umów.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2018 r. w godz. 12:00-14:15
w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni, w sali A.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 17 grudnia 2018 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Program spotkania.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter