Aktualności

28.01.2020 11:54

Spotkanie informacyjne w Kartuzach: „Fundusze Europejskie dla młodych do 29 roku życia”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 7 lutego 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich - 5 kroków jak skorzystać
  z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
 • Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób młodych (w tym osób niepełnosprawnych) – staże, kursy, szkolenia – Omówione zostaną możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych, doskonalących umiejętności zawodowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich poinformują o aktualnych projektach.    
 • Własna firma – dotacje na otwarcie działalności gospodarczej – Przedstawione zostaną projekty na samozatrudnienie, m.in. wysokość dotacji, merytoryczne i finansowe wsparcie pomostowe.
 • Urząd Pracy dla młodych – oferta Powiatowego Urzędu Pracy
  w Kartuzach –
  W ramach wystąpienia przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy przedstawi aktualną ofertę skierowaną do osób młodych.
 • Instrumenty finansowe na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej - Omówione zostaną wszelkie formy wsparcia instrumentów zwrotnych.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – Odpowiemy na pytania 
  i pomożemy dobrać odpowiednie wsparcie.

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 7 luty 2020 r. w siedzibie Kartuskiego Centrum Kultury, ul. Klasztorna 1 (sala widowiskowa), w godz. 10:30 – 12:30.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 6 lutego 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

1. program spotkania

2. formularz zgłoszeniowy


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter