Aktualności

08.09.2015 14:12

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Jak napisać dobry projekt? Generator Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce tworzenia projektów oraz pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • informacje na temat tworzenia projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich (definiowanie celów i zadań, harmonogramu oraz budżetu projektu);
  • Generator Wniosków Aplikacyjnych - zasady wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania informacyjnego: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 września 2015 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach 3A, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 18 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: b.murawski@pozytywneinicjatywy.pl lub zgłoszenie telefonicznie pod nr tel. 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter