Aktualności

18.06.2019 11:30

Spotkanie informacyjne w Malborku dotyczące aktualnego naboru do konkursu w ramach Działania 5.5 RPO WP z Funduszy Europejskich na lata 2014- 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 26 czerwca 2019 r., dotyczące aktualnego naboru do konkursu w ramach Działania 5.5 – Kształcenie ustawiczne w ramach RPO WP.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
  • Specyfika, cel konkursu, system wyboru w ramach Działania 5.5
  • Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Praktyczne zastosowanie Standardów dostępności w projektach finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020  
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich


Termin i miejsce spotkania: 

  • 26 czerwca 2019 r., w godz. 11.00 – 13.15, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku, ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

 

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter