Aktualności

14.07.2015 13:58

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 w obszarze kultury”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom realizacji projektów w obszarze kultury finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • Możliwości finansowania dla projektów w obszarze kultury w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych,
  • Pozostałe możliwości finansowania projektów kulturalnych,
  • Źródła informacji o programach grantowych.

Miejsce i termin spotkania informacyjnego: 

Spotkanie odbędzie się w piątek 24 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FunduszyEuropejskich w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 10:00-12:45.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 22 lipca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: d.ciachorowski@pozytywneinicjatywy.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgloszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter