Aktualności

06.12.2018 13:48

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 grudnia 2018 r., poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych Programów Operacyjnych.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
  • Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019
  • Planowane terminy naborów w ramach krajowych Programów Operacyjnych

- przegląd wybranych naborów wniosków na 2019 rok w najważniejszych obszarach wsparcia

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter