Aktualności

14.07.2015 13:46

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Projekty międzynarodowe dla organizacji pozarządowych finansowane z Funduszy Europejskich - jak zacząć?”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom realizacji przez organizacje pozarządowe projektów międzynarodowych finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • Możliwości finansowania dla projektów międzynarodowych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Możliwości realizacji projektów międzynarodowych w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej,
  • Jak nawiązywać partnerstwa międzynarodowe? - informacje, dokumenty, procedury,
  • Źródła informacji o projektach międzynarodowych.

Miejsce i termin spotkania informacyjnego: 

Spotkanie odbędzie się w środę 22 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 10:00-12:45.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 20 lipca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: d.ciachorowski@pozytywneinicjatywy.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgloszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter