Aktualności

19.05.2017 15:17

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 maja 2017 r., dotyczące zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich,
  • wniosek a projekt, zarządzanie projektem,
  • kryteria kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zasady rozliczania projektu,
  • monitoring i sprawozdawczość w projektach,
  • informacja, kontrola i dokumentacja projektowa.


Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 12:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020

 

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter