Aktualności

13.06.2017 12:30

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 6.2.2. RPO WP - Rozwój Usług Społecznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 20 czerwca 2017 r., dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).

W programie spotkania m.in.:

  • specyfika i cel konkursu,
  • system oceny i kryteria wyboru projektów,
  • zasady kwalifikowalności wydatków projektu,
  • zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 – 13:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter