Aktualności

10.07.2015 15:53

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych SOWA”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • Co to jest Generator Wniosków Aplikacyjnych SOWA i do czego służy? Uruchamianie aplikacji, poruszanie się po aplikacji,
  • Część merytoryczna w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych SOWA,
  • Przygotowanie budżetu i harmonogramu,
  • Sprawdzanie poprawności wniosku, dokonywanie korekt i uzupełnień.

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkania odbędzie się w poniedziałek 20 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 10:00-12:45. 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 lipca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: b.murawski@pozytywneinicjatywy.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter