Aktualności

28.12.2016 14:54

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 18 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

 

W programie spotkania m.in.:

  • najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej,
  • aktualne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa),
  • możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
  • oferta Powiatowych Urzędów Pracy,
  • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku przy ul. Dworcowej 29.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 16 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter