Aktualności

10.10.2016 17:01

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 30 roku życia.


W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 • inne możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą – Inicjatywa JEREMIE,
 • źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 października 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (59) 84 68 114 lub (59) 84 68 115, do dnia 23 października 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program spotkania

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter