Aktualności

04.12.2018 15:15

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2019 roku”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 13 grudnia 2018 r. poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz krajowych Programów Operacyjnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie instytucje planujące realizację nowych projektów w 2019 roku. W szczególności zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, IOB, instytucje rynku pracy oraz instytucje integracji i pomocy społecznej.   

W programie spotkania m.in.:

  • Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – omówienie planowanych terminów ogłoszenia naborów oraz typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie
  • Planowane terminy naborów w ramach krajowych Programów Operacyjnych - przegląd wybranych naborów wniosków na 2019 rok w najważniejszych obszarach wsparcia, m.in. wsparcie osób młodych, innowacje społeczne i ochrona środowiska  
  • Fundusze Europejskie na samozatrudnienie - omówienie założeń planowanego konkursu w ramach
    Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020
  • Gdzie szukać przydatnych informacji - źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin spotkania:

  • Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 12 grudnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Program spotkania.
2. Formularz zgłoszeniowy.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter