Aktualności

15.05.2017 12:21

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 maja 2017 r., poświęcone najważniejszym zasadom obowiązującym w trakcie realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów używania sytemu teleinformatycznego SL2014.

W programie spotkania m.in.:

  • najważniejsze dokumenty dotyczące zasad obowiązujących w trakcie realizacji projektów,
  • system teleinformatyczny SL2014 jako podstawowe narzędzie w trakcie realizacji i rozliczania projektu – praca na portalu szkoleniowym SL2014.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna, piętro I) w godz. 10:00 – 12:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 19 maja 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 84 68 114 lub (59) 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga! Rekrutacja na spotkanie została zakończona.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter