Aktualności

10.06.2015 11:41

Spotkanie informacyjne w Słupsku: Możliwości pozyskania wsparcia na doskonalenie zawodowe

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia dla osób zamierzających pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia lepszej pozycji ekonomicznej i społecznej, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • omówienie zatwierdzonych Programów Operacyjnych w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na doskonalenie zawodowe,
  • inne formy wsparcia osób na rynku pracy, w tym samozatrudnienie,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6 (sala konferencyjna, piętro I), w godz. 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl do dnia 21 czerwca 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter