Aktualności

26.05.2017 12:56

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej oraz podniesienia kompetencji zawodowych dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym;
  • wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+, czyli możliwości skorzystania z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania do wynagrodzenia; 
  • porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej;
  • programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich;
  • zdrowie na plus, czyli porady dietetyka – możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała).

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 09:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 27 czerwca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem:
59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter