Aktualności

17.03.2016 08:28

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 marca 2016 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia dla osób w wieku 50+ ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:
  - możliwości pozyskania wsparcia na doskonalenie i aktywizację zawodową - zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,
  -  możliwości podniesienia kompetencji cyfrowych i językowych,
  -  wsparcie obszaru zdrowia na rynku pracy,
  -  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • spotkanie z Doradcą Zawodowym i Przedsiębiorczą Kobietą,
 • pożyczki jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą - Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie",
 • źródła informacji Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 marca 2016 r. w godz. 10:00-13:15 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13 B (I piętro, sala konferencyjna nr 3).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114, do dnia 30 marca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter