Aktualności

03.07.2017 08:12

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku ”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 12 lipca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób w wieku aktywności zawodowej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące, zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości skorzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń językowych, komputerowych oraz zawodowych dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji;
  • pożyczki na kształcenie - nieoprocentowana pomoc zwrotna
    z Funduszy Europejskich na rozwój umiejętności;
  • możliwości skorzystania ze staży i kursów zawodowych umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie pracy.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę 12 lipca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 11 lipca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter