Aktualności

05.01.2016 09:26

Spotkanie informacyjne w Sztumie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

  • wstęp do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych w ramach:
    -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020,
    -  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020,
  • pozostałe źródła finansowania organizacji pozarządowych (programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 20 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 31, w godz. 12:00-15:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 19 stycznia 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter