Aktualności

11.02.2016 09:34

Spotkanie Informacyjne w Sztumie: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 lutego 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: 
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych - Inicjatywa JEREMIE,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 
Spotkanie odbędzie się w środę 17 lutego 2016 r., o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 16 lutego 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter