Aktualności

15.09.2017 08:33

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Wsparcie dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 26 września 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój biznesu w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  • wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Krajowych Programów Operacyjnych,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 września 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter