Aktualności

09.10.2015 16:49

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Perspektywa finansowa 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Fundusze Europejskie - najważniejsze pojęcia, zagadnienia oraz obszary wsparcia;
  • możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 w obszarach edukacji, kultury, spraw społecznych, rewitalizacji, energii i środowiska (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój);
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w godz. 10:00-13:15.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu do dnia 19 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter