Aktualności

09.11.2016 15:15

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 23 listopada 2016 r., poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  -  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw,
  -  Inteligentne Specjalizacje,
  -  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców,
  -  formy wsparcia,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców,
 • wsparcie dla  przedsiębiorców w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
 • inne możliwości wsparcia – Inicjatywa JEREMIE, Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Integracji Społecznej,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada 2016 r. w godz. 12:15-14:30 w Usteckim Generatorze Przedsiębiorczości w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do 22 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter