Aktualności

21.01.2016 14:35

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze dla przedsiębiorców - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz konkurs RPO WP: 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem dla przedsiębiorców, z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (typy projektów, poziom dofinansowania, aktualne konkursy),
  • pozostałe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców, w tym wsparcie działalności eksportowej w RPO WP, oferta PUP - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace interwencyjne, staże i inne,
  • konkurs RPO WP: 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (rodzaje projektów, typy beneficjentów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, zasady składania projektów, kryteria oceny projektów),
  • usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze), w godz. 10:00-12:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu do dnia 26 stycznia 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter