Aktualności

11.05.2017 12:45

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.:

  • omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,
  • kryteria wyboru wniosków,
  • prawa i obowiązki wnioskodawców,
  • omówienie prawidłowego przygotowania wniosku i załączników,
  • źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
  • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – Oferta Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


Miejsce i termin spotkania:
Spotkania odbędą się we wtorki  30 maja oraz 6 czerwca 2017 r., w godz. 10:00-12:00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie), ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter).


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca pod telefonem tel. 58 572 94 54 lub e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu. 

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 29.05 lub 5 czerwca 2017 r.  w formie elektronicznej na ww. adres mailowy, osobiście do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (pok. 114) lub do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pok. 34).

Wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy na 30 maja

2. Formularz zgłoszeniowy na 6 czerwca

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter