Aktualności

15.06.2015 15:11

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.:

  • źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
  • omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,
  • kryteria wyboru wniosków,
  • prawa i obowiązki wnioskodawców,
  • omówienie prawidłowego przygotowania wniosku i załączników,
  • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - pożyczki dla małych firm, Inicjatywa JEREMIE,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek  25.06.2015 r., w godz. 10.00 do 12.45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie),  ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza (do dnia 24.06.2015 r.) rezerwacja miejsca pod nr telefonu (58) 572 94 52 lub e-mail: a.wisniewska@powiatwejherowski.pl

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 24.06.2015 r.  w formie elektronicznej na ww. adres mailowy lub osobiście do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie,  wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter