Aktualności

12.10.2016 08:56

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Wsparcie na odnawialne źródła energii w ramach poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 27 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym konkursem poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz możliwościami finansowania inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków krajowych.


W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • omówienie konkursu w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • możliwości finansowania inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 października 2016 r. w godz. 10:00-12:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 - parter).

 Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 24 października 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne poprowadzą Doradcy Energetyczni - Panowie Marcin Gregorowicz i Paweł Detmer z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter