Aktualności

29.10.2014 09:50

Środa z funduszami dla instytucji naukowych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu instytucji naukowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • najważniejszych dokumentów na poziomie unijnym i krajowym,
  • zasad Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • Programu Horyzont 2020,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 5 listopada 2014 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1), w sali Dębowej w godz. 12.00-16.00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do 31 października 2014 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 58 32 68 148.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

      Plik DOC 245 KB
2. Program spotkania

     Plik DOC 200 KB

Fot. ©Depositphotos/fikmik


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter