Aktualności

23.12.2014 14:57

Środa z funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu "Środa z Funduszami" zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę, 7 stycznia 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • najważniejszych dokumentów na poziomie unijnym i krajowym,
  • zasad funduszy europejskich na lata 2014-2020,
  • roli samorządów w perspektywie 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
  • źródeł informacji o funduszach europejskich.

Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się w środę, 7 stycznia 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27), w sali im. Lecha Bądkowskiego, w godz. 12.00-16.00.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do 31 grudnia 2014 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 58 32 68 148. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy Plik DOC 245 KB
2. Program spotkania Plik DOC 201 KB


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter